Úvod

Jsem tu, abych Vás podpořil v těžkých chvílích Vašeho života a pomohl Vám pokročit v osobním rozvoji.

Jsem psycholog – věnuji se poradenství, psychoterapii, (poradenské) psychodiagnostice a vedení vzdělávacích seminářů.

Aktuálně přijímám nové klienty*ky na čekací listinu (zobrazení odhadu čekací doby).

Jsem tu pro Vás, když…

  • chcete pomoci s přijetím sebe sama a posílením pocitu vlastní hodnoty,
  • potřebujete zmírnit své pocity smutku, tísně a nepohody,
  • chcete se zlepšit v oblasti chápání druhých lidí a komunikace s nimi,
  • řešíte konflikty či neshody v partnerství, rodině nebo zaměstnání,
  • rádi byste se naučili lépe pracovat se svými emocemi,
  • chcete pracovat s tématem z oblasti sexuality, genderové identity, reflektovat společenské genderové a vztahové normy,
  • vypořádáváte se s traumatickými zážitky nebo společenskou stigmatizací,
  • rádi byste zmírnili své psychosomatické obtíže, naučili se relaxovat/meditovat,
  • chcete pracovat se svou tendencí k přetěžování se, s kladením přílišných nároků na sebe sama, 
  • nebo byste chtěli pracovat na jakýchkoliv dalších tématech, které se týkají osobnostního rozvoje.

Jako lidé jsme na cestě k celistvosti. Náš život je průsečíkem mezilidských setkání, myšlenek, pocitů, víry a nadějí a v tom všem roli hraje naše tělesnost a život na této planetě. Ujmout se tohoto údělu a nějak s tím vědomě naložit – to je úkol, před kterým všichni stojíme.

Člen České asociace pro psychoterapii.