Nabídka seminářů

Aktuálně není naplánován žádný seminář pro veřejnost…


Rád na Vaši žádost uspořádám seminář osobního rozvoje nebo přednášku pro více lidí. Můžu připravit seminář dle Vašeho zadání, nebo využít některé z následujících, již připravených témat:

Populárně-naučené semináře
– manipulace a jak se jí bránit
– asertivita

Semináře / přednášky s odbornou tématikou
– imaginativní techniky
– sny a jejich rozbor

– LGBT klient/pacient a přístup k němu

– psychická deprivace v dětství
– jak vychovávat a vzdělávat dítě s ADHD

– vedení svépomocných skupin

Poměr teorie a praktického zkoušení závisí na konkrétním semináři a zadání, ale obecně své semináře průběžně prokládám nácviky a debatami, takže si účastníci odnesou zkušenosti uplatnitelné v praxi.