Ceny služeb

Soukromá praxe:
Individuální psychoterapie
 … 800 Kč / 50 minut
– studenti prezenčního studia do 26 l. mohou uplatňovat slevu 100 Kč z ceny hodiny
– alternativně: po Skypu/telefonu 800-1000 Kč / 50 minut (v závislosti na denní době)
Rodinná/párová psychoterapie … 1100 Kč / 75 min

Vyšetření/psychoterapie v Oblastní nemocnici Kladno:
– plně hrazeno zdravotním pojištěním

Obvyklá frekvence terapeutických sezení je jednou za týden nebo jednou za 14 dní. Doba potřebná k podstatnému zlepšení obtíží je závislá od jejich charakteru (někdy postačí 10 sezení, jindy je třeba více – u hlubších obtíží je třeba docházet i několik let – rád délku spolupráce s vámi proberu individuálně). 

Sebezkušenostní seminář … cena a téma dle domluvy