Rozvojové semináře

Rád na Vaši žádost uspořádám seminář osobního rozvoje nebo přednášku pro více lidí. Můžu připravit seminář dle Vašeho zadání, nebo využít některé z následujících, již připravených témat:

Populárně-naučené semináře
– manipulace a jak se jí bránit
– emoční inteligence
– argumentační fauly
– asertivní jednání
– jak na nesouhlas
– pohádka Tři zlaté vlasy – aneb jak na depresi

Semináře / přednášky s odbornou tématikou
– imaginativní techniky
– sny a jejich rozbor

– psychická deprivace v dětství
– jak vychovávat a vzdělávat dítě s ADHD

– vedení virtuálních týmů
– vedení svépomocných skupin

Poměr teorie a praktického zkoušení závisí na konkrétním semináři a zadání, ale obecně své semináře průběžně prokládám nácviky a debatami, takže si účastníci odnesou zkušenosti uplatnitelné v praxi.