Kdo jsem a jak pracuji

Beru zřetel na jedinečnost každého člověka a respektuji jeho postoje.

Je pro mě důležité autentické lidské setkání v přijímající atmosféře.

Jsem otevřený klientele se zdravotním postižením, příslušníkům LGBT+ komunity, stejně jako jejich příbuzným. Nevyhýbám se práci s lidmi s „poruchami osobnosti“.

Pracuji integrativním způsobem. To znamená, že ve své práci spojuji osvědčené prvky z různých přístupů ve prospěch klienta. Za základ pro svoji práci považuji přístup humanistické psychologie – člověka nevnímám jako stroj, který se má opravit, ale jako jedinečnou lidskou bytost. Proto taky v první řadě kladu důraz na empatický vztah a hledání zdrojů v klientovi samém. Terapeutické techniky jako např. hraní rolí využívám s ohledem na preference klienta.

V terapii se zaměřuji nejen na myšlení, ale také na emoce a tělo, protože věřím, že vše je pevně propojeno.  Jsem otevřen tomu hovořit i o spirituální dimenzi lidského života/psychospirituální problematice. Zajímám se též o využití snů k osobnímu rozvoji.

Další informace naleznete v mém terapeutickém kontraktu pro soukromou praxi.

Moje vzdělání:
2011-2016: Jednooborová psychologie na UK (Pedagogická fakulta)
2012-2016: Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii s koučinkovou nadstavbou (Skálův institut)

Kurzy:
2016: Workshop s Hannou Levenson o časově omezené dynamické psychoterapii
10/2016 – 2/2017: Výcvik v telefonické krizové intervenci (Linka bezpečí, z.s.)
2/2018: Kurz v základním stupni autogenního tréninku
2017-2019: Certifikovaný kurz v Rorschachově testu (Polák, Obuch)

Diplomy a certifikáty:


 

Pracovní zkušenosti:
2016-dosud: Oblastní nemocnice Kladno, psycholog ve zdravotnictví (psychoterapie, diagnostika, krizová intervence)

Neziskový sektor:
2012-dosud: Společnost pro mezioborová studia, z.s., předseda
2015-dosud: Mentor v poradně Sbarvouven.cz
2016: Kouč v Člověku v tísni
2012-2015: Asistent v Barevném světě dětí, z.s.
2010-2011 Dobrovolník v LATA, z.s.

Stáže: Psychiatrická nemocnice Bohnice, Denní stacionář Horní Palata;
dětská psychologie: Thomayerova nemocnice, nemocnice Motol

Pracuji pod odbornou supervizí (MUDr. Alena Procházková-Večeřová) a řídím se kodexem EAP.