Ceny služeb

Individuální psychoterapie  … 600 Kč / 60 minut
– alternativně: po Skypu 500-1000 Kč / 60 minut v závislosti na denní době

Vyšetření/terapie v Oblastní nemocnici Kladno – hrazeno zdravotním pojištěním

Obvyklá frekvence terapeutických sezení je jednou za týden nebo jednou za 14 dní. Doba potřebná k podstatnému zlepšení potíží je závislá od jejich charakteru (někdy postačí i 10 sezení, jindy je třeba více). 

Konzultace osobního rozvoje s prvky koučování
– po Skypu … 600-1200 Kč / 60 minut v závislosti na denní době
– nebo osobně … 800 Kč / 60 minut

Sebezkušenostní seminář … cena a téma dle domluvy