Ceny služeb

Individuální psychoterapie  … 600 Kč / 60 minut
– studenti, senioři … 500 Kč

Vyšetření/terapie v Oblastní nemocnici Kladno – hrazeno zdravotním pojištěním

Obvyklá frekvence terapeutických sezení je jednou za týden nebo jednou za 14 dní. Doba potřebná k podstatnému zlepšení potíží je závislá od jejich charakteru (někdy postačí 5 sezení, jindy je třeba více, například 20). 

Konzultace osobního rozvoje s prvky koučování
– po Skypu … 600 Kč / 60 minut
– nebo osobně … 800 Kč / 60 minut

Sebezkušenostní seminář … cena a téma dle domluvy