Úvod

Jsem tu, abych Vás podpořil v těžkých chvílích Vašeho života a pomohl Vám pokročit v osobním rozvoji.

Jsem psycholog – věnuji se poradenství, psychoterapii, psychodiagnostice a vedení vzdělávacích seminářů.

Aktuálně: Volná místa v individuální terapii.

S čím Vám mohu pomoci?

V rámci psychoterapie s hledáním identity a životního smyslu, přijetím sebe sama, pocity smutku a nespokojenosti, úzkostmi, problémy v komunikaci s lidmi, partnerskými, rodinnými a sexuálními problémy, závislostmi, vypořádáním se s traumatickými zážitky, děsivými sny, psychosomatickými obtížemi, spirituálními problémy, se sladěním pracovního a osobního života apod.
Obecně je možné pracovat na celkovém osobnostním rozvoji, na lepším uvědomování si vlastních potřeb a možností jejich naplňování.

Co se týče psychodiagnostiky (v Oblastní nemocnici Kladno), věnuji se neuropsychologickým vyšetřením zaměřeným na stav kognitivních funkcí (např. paměti u seniorů) a zajišťuji i další vyšetření indikovaná ošetřujícími lékaři a OSSZ – např. vyšetření osobnosti.

Jako lidé jsme na cestě k celistvosti – k jednoduchosti, síle, poznání a harmonii. Náš život je průsečíkem mezilidských setkání, myšlenek, pocitů, víry a nadějí a v tom všem roli hraje naše tělesnost a život na této planetě. Ujmout se tohoto údělu a nějak s tím vědomě naložit – to je úkol, před kterým všichni stojíme.

Budu rád, když moji práci ohodnotíte na webu ZnámýLékař.cz:

Miroslav Šubrt – ZnamyLekar.cz
Člen České asociace pro psychoterapii.